Müşteri Rapor Temini

 

MADDE 1 – TARAFLAR :

Eft Ekspertiz Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. – ( Bu sözleşmede kısaca EFT olarak anılacaktır.)

Adres : İçerenköy Mahallesi Üsküdar-İçerenköy Yolu Caddesi Vip Center No:10 İç Kapı No:13 Ataşehir – İstanbul 

E-mail : info@eftekspertiz.com

1.2 Alıcı, web sitesi aracılığı ile talep etmiş olduğu araca ilişkin önceden yapılmış ekspertize ilişkin raporu satın alan gerçek yada tüzel kişiyi ifade eder.

Adı/Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

 

MADDE 2 – TANIMLAR

Site : http://www.eftotoekspertiz.com adresinden ulaşılabilecek internet sayfasını ve eftekspertiz isimli mobil uygulamasını ifade eder.

Alıcı : Site’de sunulan talep edilen araca ilişkin daha önceki bir tarihte yapılmış olan ekspertiz yada ekspertizlere ilişkin raporu belirlenen fiyatın ödenmesi sonrasında satın alan gerçek yada tüzel kişiyi ifade eder.

Ekspertiz Raporu : EFT’nin faaliyet alanı gereği Site’de Alıcılar’a sunacağı ve işbu sözleşmenin 3. maddesinde tanımlanan talep edilen araca ilişkin daha önceki bir tarihte EFT tarafından yapılmış ekspertiz yada ekspertizlere ilişkin raporunu ifade eder.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, “Alıcıların”, “Site”’ye giriş yaparak, kendi belirleyecekleri araçlara ilişkin plaka bilgilerini belirterek araca ilişkin EFT’de daha önce ekspertizi yapılmış ise bu ekspertizlere ilişkin raporların alıcıya temini hususlarında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

 

MADDE 4 – HİZMET BİLGİLERİ

Alıcı, EFT’ye ait Site’ye giriş yaparak plakasını bildirmiş olduğu aracın daha önce EFT veya Çözüm Ortaklarında yapılmış bir ekspertizi var ise bu ekspertiz raporunun kendisine teminini talep edecektir. EFT ise Alıcı tarafından ücretinin ödenmesi karşılığında talep edilen aracın kendisi veya çözüm ortaklarında yapılmış bir ekspertizi var ise ilgili raporu Alıcı’ya temin edecektir.

 

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 EFT, alıcı tarafından raporu talep edilen araca ilişkin raporun kendisinde bulunmadığını tespit etmesi halinde Alıcı’dan tahsil etmiş olduğu ücreti Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Alıcı, Madde 4’ de belirtilen Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, kullanım koşulları, satış koşulları, fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.3 Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

5.4 İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, Alıcı ve EFT tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

İşbu sözleşme “ Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında olduğundan, gerek cayma süresinin geçmesinden itibaren gerekse sözleşme gereği verilen hizmetin ifasından sonra cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

MADDE 7 – EDİMDE DEĞİŞİKLİKLER

Ekspertiz hizmetinin genel yapısını değiştirmemek kaydıyla, lüzumlu olması halinde yeni kampanya içeriği veya çözüm ortağı bakımından değişiklik ve düzenlemeler söz konusu olabilir.

 

MADDE 8 – ÜCRETLER VE ÖDEME

8.1 Hizmetin fiyatı bağlayıcıdır. Tüm verilen ücretler son fiyatlardır.

8.2 Ödemeler, site üzerinden, EFT’nin sağladığı altyapı kullanılarak kredi kartıyla yada EFT sitesinde belirtilen hesap numaraları üzerinden havale veya eft ile gerçekleştirilecektir.

 

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İstanbul Bakırköy Tüketici Hakem Heyeti ile İstanbul Bakırköy Tüketici Mahkemeleri, genel mahkemelerin görev alanına giren ihtilaflarda da İstanbul Bakırköy mahkemeleri yetkilidir.

 


Copyright © 2021 EFT EKSPERTİZ