Bayi Sorgu Ücretleri Kontörü

 

MADDE 1 – TARAFLAR :

Eft Ekspertiz Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. – ( Bu sözleşmede kısaca EFT olarak anılacaktır.)

Adres : İçerenköy Mahallesi Üsküdar-İçerenköy Yolu Caddesi Vip Center No:10 İç Kapı No:13 Ataşehir – İstanbul 

E-mail : info@eftekspertiz.com

1.2 Alıcı, web sitesi aracılığı ile kontör satın alan gerçek yada tüzel kişiyi ifade eder.

Adı/Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

 

MADDE 2 – TANIMLAR

Site : http://www.eftotoekspertiz.com adresinden ulaşılabilecek internet sayfasını ve eftekspertiz isimli mobil uygulamasını ifade eder.

Alıcı : Site’de sunulan Araç Kilometre Sorgu, Araç Hasar Sorgu, Araç Değişen Sorgu, Araç Borç Sorgulamaları için belirlenen fiyatın ödenmesi sonrasında bedelli kontör satın alan ve EFT’nin Çözüm Ortağı olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kontör : EFT’nin faaliyet alanı gereği Site’de Alıcılar’a sunacağı ve işbu sözleşmenin 3. maddesinde tanımlanan maddi değeri olan ön ödeme sistemini ifade eder.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, “Alıcıların”, “Site”’ye giriş yaparak, EFT’nin çözüm ortağı olarak yapacakları araç ekspertizleri için gerekli olan Araç Kilometre Sorgu, Araç Hasar Sorgu, Araç Değişen Sorgu, Araç Borç Sorgulamaları için önden kontör alarak yapacakları ödemeler vasıtasıyla gerçekleşecek alım satımdaki tarafların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

MADDE 4 – HİZMET BİLGİLERİ

EFT tarafından sunulan kontör satma hizmetine ait bilgiler aşağıdaki gibidir: Alıcı, EFT’ye ait, siteye giriş yapacak, EFT’nin çözüm ortağı olarak yapacağı araç ekspertizleri için gerekli olan Araç Kilometre Sorgu, Araç Hasar Sorgu, Araç Değişen Sorgu, Araç Borç Sorgulamaları için belirlediği TL tutarlı olan miktarı kontör olarak satın alacaktır. Alıcı tarafından satılan alınan kontör tutarı kadar yukarıda bahsi geçen araç sorguları EFT tarafından yapılacak ve Alıcının kontöründen düşülecektir.

 

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 EFT, Alıcı tarafından satın alınmış kontör tutarı kadar alıcının kendisinden talep etmiş olduğu sorguları ilgili birimler üzerinden yapıp sonuçlarını Alıcıya bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Alıcı tarafından satın alınmış olan kontör bakiyesinin yetersiz olması durumunda EFT’nin sorgulama yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sorgulamanın yapılabilmesi için Alıcının yeterli kontör yüklemesi yapması gereklidir.

5.3 Alıcı, Madde 4’ de belirtilen Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, kullanım koşulları, satış koşulları, fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.4 Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

5.5 İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, Alıcı ve EFT tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

İşbu sözleşme “ Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında olduğundan, gerek cayma süresinin geçmesinden itibaren gerekse sözleşme gereği verilen hizmetin ifasından sonra cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

MADDE 7 – EDİMDE DEĞİŞİKLİKLER

Ekspertiz hizmetinin genel yapısını değiştirmemek kaydıyla, lüzumlu olması halinde yeni kampanya içeriği veya çözüm ortağı bakımından değişiklik ve düzenlemeler söz konusu olabilir.

 

MADDE 8 – ÜCRETLER VE ÖDEME

8.1 Hizmetin fiyatı bağlayıcıdır. Tüm verilen ücretler son fiyatlardır.

8.2 Ödemeler, site üzerinden, EFT’nin sağladığı altyapı kullanılarak kredi kartıyla ya da EFT sitesinde belirtilen hesap numaraları üzerinden havale veya eft ile gerçekleştirilecektir.

 

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İstanbul Bakırköy Tüketici Hakem Heyeti ile İstanbul Bakırköy Tüketici Mahkemeleri, genel mahkemelerin görev alanına giren ihtilaflarda da İstanbul Bakırköy mahkemeleri yetkilidir.

 


Copyright © 2021 EFT EKSPERTİZ