Bayi Franchise Ödemeleri

 

MADDE 1 – TARAFLAR :

Eft Ekspertiz Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. – ( Bu sözleşmede kısaca EFT olarak anılacaktır.)

Adres : İçerenköy Mahallesi Üsküdar-İçerenköy Yolu Caddesi Vip Center No:10 İç Kapı No:13 Ataşehir – İstanbul 

E-mail : info@eftekspertiz.com

1.2 Alıcı, web sitesi aracılığı ile kontör satın alan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.

Adı/Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

 

MADDE 2 – TANIMLAR

Site : http://www.eftotoekspertiz.com adresinden ulaşılabilecek internet sayfasını ve eftekspertiz isimli mobil uygulamasını ifade eder.

Alıcı : EFT ile Franchising Sözleşmesi imzalamış olan ve bu sözleşme gereği EFT’ye yapması gerekli dönemsel ödemeler için TL tutarlı kontör satın alan EFT’nin Çözüm Ortağı/ Franchise Alanı olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kontör : EFT’nin faaliyet alanı gereği Site’de Alıcılar’a sunacağı ve işbu sözleşmenin 3. maddesinde tanımlanan maddi değeri olan ön ödeme sistemini ifade eder.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme; EFT ile Franchising Sözleşmesi imzalamış olan Alıcının Franchising Sözleşmesi gereği EFT’ye ödemesi gerekli olan sürekli ve dönemli ödemelerini önceden EFT’den satın alacağı kontörler vasıtasıyla yapması konusunda tarafların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

MADDE 4 – HİZMET BİLGİLERİ

Taraflar arasında devam etmekte olan Franchising Sözleşmesi vardır. Alıcı Franchising Sözleşmesinin Franchise Alanı, EFT ise Franchise Verenidir. Alıcın işbu Franchising Sözleşmesi gereği EFT’ye yapması gerekli sürekli ve dönemli ödemeleri söz konusudur. İşbu sözleşme ile Franchising Sözleşmesi gereği Alıcının ödemesi gerekli sürekli ve dönemli ödemelerini Alıcının EFT’den satın alacağı kontörler ile önceden yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

 

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 EFT, Alıcı tarafından satın alınmış kontör tutarı kadar Alıcının kendisine Franchising Sözleşmesinden kaynaklı sürekli ve dönemli borçlarından düşeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

5.2 Alıcı tarafından satın alınmış olan kontör bakiyesinin yetersiz olması durumunda EFT’nin Franchising Sözleşmesinden kaynaklı sürekli ve dönemli borçlardan düşme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Borçlardan düşüm yapılabilmesi için Alıcının yeterli kontör yüklemesi yapması gereklidir.

5.3 Alıcı, Madde 4’ de belirtilen Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, kullanım koşulları, satış koşulları, fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.4 Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

5.5 İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, Alıcı ve EFT tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

İşbu sözleşme “ Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında olduğundan, gerek cayma süresinin geçmesinden itibaren gerekse sözleşme gereği verilen hizmetin ifasından sonra cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

MADDE 7 – EDİMDE DEĞİŞİKLİKLER

Ekspertiz hizmetinin genel yapısını değiştirmemek kaydıyla, lüzumlu olması halinde yeni kampanya içeriği veya çözüm ortağı bakımından değişiklik ve düzenlemeler söz konusu olabilir.

 

MADDE 8 – ÜCRETLER VE ÖDEME

8.1 Hizmetin fiyatı bağlayıcıdır. Tüm verilen ücretler son fiyatlardır.

8.2 Ödemeler, site üzerinden, EFT’nin sağladığı altyapı kullanılarak kredi kartıyla ya da EFT sitesinde belirtilen hesap numaraları üzerinden havale veya eft ile gerçekleştirilecektir.

 

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İstanbul Bakırköy Tüketici Hakem Heyeti ile İstanbul Bakırköy Tüketici Mahkemeleri, genel mahkemelerin görev alanına giren ihtilaflarda da İstanbul Bakırköy mahkemeleri yetkilidir.

 

 


Copyright © 2021 EFT EKSPERTİZ